Duurzaamheid

Duurzaam Toerisme 

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide co├Ârdinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op deze website.

Style in Travel voldoet aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt hieronder onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen:

Duurzaamheidverklaring Style in Travel

Style in Travel organiseert reizen wereldwijd, maar met name in Europa. Door onze professionaliteit en ervaring zijn we in staat om een breed aanbod van reizen en bestemmingen aan te bieden. Naast het verzorgen van een kwalitatief uitstekende reis, willen we ook een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de steden en de gebieden die we bezoeken. Style in Travel realiseert zich ten volle dat toerisme in de toekomst gebaat is bij een goede zorg voor het milieu en een langdurige samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale bevolking. Ons streven is erop gericht om de milieubelasting tijdens onze reizen zoveel mogelijk te beperken en te minimaliseren.

In deze milieubeleidsverklaring wil Style in Travel vastleggen welke uitgangspunten wij hanteren om milieu onderdeel te maken van de (dagelijkse) bedrijfsvoering en van de arrangementen die deel uitmaken van ons reisaanbod. In het milieuprogramma geven we op concrete wijze aan hoe de zorg voor het milieu in de praktijk vorm wordt gegeven. Wij voldoen hiermee aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.

Style in Travel streeft de volgende doelstellingen na:

-  Voldoen aan milieuwet- en regelgeving 
-  Opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering 
-  Uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg 
-  Voorkomen/minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten/diensten van Style in Travel.
-  Een reizenpakket aanbieden waarin geen onderdelen zijn opgenomen die extreem belastend voor het milieu zijn.
-  Het komen tot het verbeteren van de milieukennis en bewustwording van de medewerkers, reisbegeleiding en klanten en komen tot een bewuster gebruik van energiebronnen en vermindering van de hoeveelheid afval.

Concrete maatregelen:

 • op het gebied van vervoer

  - Busvervoer vanuit Nederland vindt uitsluitend plaats met Keurmerkbussen. Dit keurmerk is een extra garantie dat naast veiligheid en kwaliteit ook aandacht wordt besteed aan het verminderen van de milieudruk.

  - Ook bij de keuze en inkoop van transportmiddelen voor het verzorgen van het transport in het buitenland wegen we milieuaspecten mee.

  - Transporteigenaren worden op de hoogte gesteld van de PMZ-milieurichtlijnen en Style in Travel voorziet hen, indien noodzakelijk, van advies.

 • op het gebied van verblijf

  - Voor onze reizen, die zich daarvoor lenen wordt samengewerkt met (lokale) organisaties betreffende bijvoorbeeld natuurparken en gebruik van lokaal geproduceerde consumptiegoederen.

  - Hoteleigenaren worden op de hoogte gesteld van de PMZ-milieurichtlijnen en Style in Travel voorziet hen, indien noodzakelijk, van advies.

 • op het gebied van excursies

  - Er worden geen excursies aangeboden die bovenmatig milieubelastend zijn.

  - Lokale uitvoerende organisaties en freelancers worden op de hoogte gesteld van de PMZ-milieurichtlijnenen Style in Travel voorziet hen, indien noodzakelijk, van advies.

 • op het gebied van informatie

  - In de reisgidsen wordt aandacht gevraagd voor de milieuaspecten van het toerisme

  - Op deze internetsite wordt informatie vermeld over de milieubeleidsverklaring.

  We streven er naar om objectieve informatie te verstrekken die klanten stimuleert tot een duurzame keuze voor reizen en hen aanzet tot verantwoord gedrag op de vakantiebestemming.

 • op het gebied van interne milieuzorg

  Ook binnen haar eigen kantoor wil Style in Travel het milieu zo min mogelijk belasten. Dit houdt in dat we een product- en milieuzorgsysteem hanteren om intern de afvalstromen te scheiden, de productie en verspreiding van de reisbrochures te verduurzamen en om kantoorartikelen mede op basis van 'groene' criteria in te kopen. We hebben speciaal een milieuco├Ârdinatoraangesteld om er zorg voor te dragen dat milieu structureel onderdeel wordt van de dagelijkse bedrijfsvoering. Tevens heeft een aantal medewerkers de zogenaamde PMZ cursus gevolgd. Dit is een cursus die kennis en inzicht geeft in de relaties tussen het milieu en vakanties en ons als reisorganisatie helemaal up-to-date houdt.

  Papier, cartridges, toners en restafval worden gescheiden en apart aangeleverd. Ook bij de aankoop van onze kantoorartikelen speelt het milieu een rol. Dit betekent dat we de voorkeur geven aan artikelen die het milieu minder belasten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan recycled en chloorvrij papier of het gebruik van correctieinkten op waterbasis.

Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel... zie www.anvr.nl > Op Reis, Duurzaam Toerisme voor meer informatie.